Pentru a putea descarca garantia introduceti numarul de comanda in campul de mai jos.

Descarca Garantia

Garanția este exclusă în cazurile în care lipsa de conformitate rezultă din:

 1. Au fost efectuate modificări sau adaptări neprevăzute sau neautorizate de Constructor sau au fost realizate fără respectarea recomandărilor tehnice ale acestuia;

2. Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate, atunci când se solicită o reparaţie în garanţie;

3. Defecţiunea se datorează neglijenţei utilizatorului sau nerespectării recomandărilor din ghidul de utilizare şi întreţinere;

4. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare sau în alte broşuri cu norme de operare editate de către producatori şi de către cumpărătorul care a luat la cunoştinţă;

5. Constatarea de specialiştii autorizaţi de către firma Cezona Consult SRL si partenerii acesteia a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere, omitere, neglijenţă sau accident;

6. Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore, persoanelor cu handicap sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare al utilajului;

7. Încredinţarea utilajului spre a fi reparat altor persoane sau firme neautorizate;

8. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu de utilizare, decât cel înscris în prezentul certificat. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare al utilajului, performanţa şi durabilitatea sa;

9. Utilizarea unor accesorii incompatibile cu produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea acestuia;

10. Uzură normală, reglajele periodice şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.

11. Nerespectarea de către compărător / beneficiar a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, intreţinere, manipulare, transport şi depozitare, precum şi a domeniului de utilizare, cuprinse în documentaţia ce însoţeşte produsul la cumpărare (suprasolicitarea, neefectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere, utilizarea în medii necorespunzătoare care nu sunt conforme cu indicaţiile date de producător;

12. Utilizarea produselor în regim de suprasarcină îndelungată sau în alt regim decât cel pentru care a fost conceput (utilizarea produselor hobby în regim profesional), folosirea acestora în afara parametrilor privind planeitatea şi curba de lucru recomandată de producător, funcţionarea motoarelor termice fără a avea asigurat un nivel optim de răcire.

13. Utilizarea unor piese de schimb, lubrefianţi, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator.

14. Aplicarea unor modificări neautorizate de producător / importator:

a) Modificarea, ştergerea sau înlocuirea seriilor produsului;

b) Acţionarea asupra reglajelor fixate de producător;

c) Schimbarea performanţelor produsului;

e) Utilizarea unor cabluri de alimentare secţionate sau înădite;

f) Eliminarea sau neutilizarea sistemelor de protecţie din dotarea produselor.

15. Intervenţia asupra produsului de către persoane sau unităţi service neautorizate de SC CEZONA CONSULT SRL sau a partenerilor nostri.

16. Pierderea sau distrugerea certificatului de garanţie sau a facturii de cumpărare. Nerespectarea acestor condiţii face ca produsul să fie scos din garanţie.

 

 

Soluționarea garanțiilor durează 14 zile lucrătoare de la recepționarea produsului de către unitatea service. Produsele post garanție, vor fi soluționate într-un termen mai lung, în funcție de fiecare unitate service, pentru că se prioritizează produsele în garanție.

În cazul în care doriți să trimiteți produsul la Cezona Consult pentru a fi redirecționat către unitățile service ale furnizorilor vă rugăm să accesați și să completați formularul de mai jos:

 

Formular Pentru Sevice

Dupa completarea formularului, veți fi contactat în termen de maxim 3 zile de către operatorul nostru pentru a vă înregistra ridicarea coletului.

Vă rugăm să pregătiți produsul pentru trimiterea prin curier către unitatea service în felul următor:

       Curățați produsul și eliberați-l de combustibil și ulei, pentru a nu curge din el în timpul transportului.

       Ambalați produsul într-o cutie de carton și sigilați coletul cu scotch.

       Adăugați o copie după factură și garanție în pachet.

Contactează unitatea service prin numărul de telefon oferit în lista de unități service, sau suna la call center-ul central pentru a oferi informații despre produs.

Pentru produsele Ruris accesați linkul: https://www.ruris.ro/service

Operațiunile de service în perioada de garanție nu includ :

- cheltuielile de expediere de la client la centrul de service și înapoi ;                                                      

Dacă service-ul constată că produsele sunt deteriorate sau modificate de către client, clientul se obligă să achite contravalorea serviciului de constatare cât și reparațiile în cazul în care este de acord cu acestea.

În cazul lipsei conformității, Clientul are dreptul, iar Cezo.ro se obligă să îi aducă acestuia produsele la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, în funcție de opțiunea sa ori să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acele produse.

Termenul "fără plată", se referă la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile de manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

În cazul lipsei conformității, Clientul are dreptul de a solicita în primul rând repararea produsului fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

O masură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune pentru cezo.ro costuri care sunt nerezonabile în comparaâie cu cealaltă măsurî reparatorie, luându-se în considerare:

     - valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

       - importanța lipsei de conformitate;

       - dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

 O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator și va fi facută în cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Perioada de timp stabilită nu poate depăși 14 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului. În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

-  dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

 - dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp de maxim 15 zile calendaristice;

- dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Clientul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.